وبلاگ پرستاری و مامایی شهید بهشتی و اراک

وبلاگ آموزشی و صنفی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی و اراک

 

مهرنوش پازارگادي

دكتري تخصصي - دانشیار

 

زهرا صفوي بيات  

فوق ليسانس - هيئت علمي

فريده يغمايي

دكتري تخصصي - دانشيار

   

منیژه نادری

فوق ليسانس -

 ژيلاعابد سعيدي

دكتري تخصصي - استاد يار

 

علي قزلقاش

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 پرخيده حسني

دكتري تخصصي - استاد يار 

 

صديقه جعفري

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 منصوره سعيد الذاكرين

دكتري تخصصي - استاد يار

 

زيبا برزآبادي فراهاني

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 طاهره اشك تراب

دكتري تخصصي - استاد يار  

 

زهرا مهدوي  

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 هومان منوچهري

دكتري تخصصي - استاد يار

 

فرهاد كامراني ماسوله

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 سيد محمد بهبهاني

 فوق ليسانس - هيئت علمي

 

نادره نادری  روش

فوق ليسانس - هيئت علمي 

ركسانا كرباسچي  

 فوق ليسانس - هيئت علمي

 

فروزان آتش زاده

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 ترانه استكي

 فوق ليسانس - هيئت علمي

 

سيما زهري انبوهي

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 همايون بنادرخشان

 فوق ليسانس - هيئت علمي

 

فاطمه ناهيدي

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 فرشته سيستانه اي 

 فوق ليسانس - هيئت علمي

 

صديقه امير علي اكبري

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 كيانوش نيرومند زندي

 فوق ليسانس - هيئت علمي

 

نورالسادات كريمان

فوق ليسانس - هيئت علمي

 اميرحسين بارباز

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

شهناز ترك زهراني

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 مهيار يلداشخان

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

ماهرخ دوليتان

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 عليرضا قهري سرابي

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

گيتي ازگلي  

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 زهرا مشتاق عشق

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

صديقه فاطميان

فوق ليسانس - هيئت علمي 

فريبا بلورچي فرد

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

فرزانه پازنده

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 اكرم دبيريان

فوق ليسانس - هيئت علمي

 

مرضيه شهابي

 فوق ليسانس - هيئت علمي

 اعظم دبيريان

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

فاطمه علايي

فوق ليسانس - هيئت علمي

 مينا رحيم زاده

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

ميترا قسيمي

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 مرضيه مالكي

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

ناهيد خدا كرمي

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 مهناز ايلخاني

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

منيژه نوريان

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 ملاحت نيك روان مفرد

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

صفيه حسين زاده

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 حسين شيري

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

ميمنت حسيني

فوق ليسانس - هيئت علمي 

نرگس طيبي زاد

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

سعيده حسیني

فوق ليسانس - هيئت علمي 

فرحدخت رنجبر

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

زينت السادات موسوياني  

فوق ليسانس - هيئت علمي 

ژاله عزتي

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

بهار نقوي گرگري

فوق ليسانس - هيئت علمي 

زهرا جواد زاده احمدي

فوق ليسانس - هيئت علمي

 

جميله محتشمي

فوق ليسانس - هيئت علمي 

صديقه فاطميان

فوق ليسانس - هيئت علمي

 

آناهيتا معصوم پور

فوق ليسانس

ناهید خزایی

فوق ليسانس

 

رقیه اسمعیلی

فوق لیسانس

مرضیه مالکی

فوق ليسانس - هيئت علمي 

 

شراره جان نثاری

فوق لیسانس

معصومه سيمبر

دكتری تخصصي- استاديار

 

پديده جنتي عطايي

فوق ليسانس- مربي

منصوره زاغری تفرشی

دکتری-

 

مریم رسولی  

دکتری-هيئت علمي 

محبوبه احمدی

فوق لیسانس - هیئت علمی

زهره شیخان

فوق لیسانس - کارشناس ارشد مامایی

 

+  نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 9:6  توسط مدیریت وبلاگ  |